Andrzej Orzechowski

Urodzony:  10.11.1962 r. w Rutkach (woj. podlaskie)
Stanowisko: Poseł na Sejm
Miejscowość: Ełk
Stan cywilny: Żonaty, trzech synów

Kariera:

Studiował na Uniwersytecie Warszawskim ekonomię (w latach 1977-1981). Studia podyplomowe zrobił na kierunku Ekonomika Zdrowia (w latach 1981-1986) na UW oraz Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku (w latach 1999-2000).

Cechuje się dobrą znajomością finansów publicznych (lokalnych), audytu wewnętrznego, ekonomiki zdrowia, rachunkowości i nadzoru spółek handlowych. Od 1991 r. mieszka w Ełku. Współautor przekształcenia SPZOZ w spółkę „Pro-Medica”. Działał w stowarzyszeniu Koliber i Unii Wolności. Od 2004r. w Platformie Obywatelskiej. Żonaty, trzech synów.

Ekonomista, polityk, samorządowiec. Wcześniej skarbnik powiatu ełckiego, przewodniczący Rady Miasta Ełku, dyrektor SPZOZ, kierownik biura pracy, szef działu marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wybrany z województwa warmińsko-mazurskiego. Za główny priorytet uważa dynamiczny rozwój Polski w skomplikowanej sytuacji gospodarczej Europy i świata. „Oczkiem w głowie” jest zdecydowana poprawa infrastruktury na Mazurach.

Opis:

Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji z listy komitetu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Przewodniczący Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz członek Komisji Finansów Publicznych. Przewodniczył podkomisjom: refundacji leków i zmian w Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Należy do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej RP.

zawodowo 

 • ekonomista
 • Poseł na Sejm RP (wcześniej skarbnik Powiatu Ełckiego i Przewodniczący Rady Miasta Ełku)
 • ekspert finansów publicznych
 • ekspert z zakresu ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia
 • uprawnienia audytora wewnętrznego
 • uprawnienia członka rad nadzorczych
 • uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • wykładowca w szkołach wyższych
 • autor publikacji z zakresu finansów publicznych i organizacji ochrony zdrowia

społecznie 

 • członek Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku
 • członek Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
 • członek Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej RP

prywatnie 

 • urodzony w Rutkach w 1962r.
 • żonaty od 1986r.
 • trzech synów

edukacja 

 • liceum w Zambrowie (1977-1981)
 • Uniwersytet Warszawski – ekonomia (1981-1986)
 • Uniwersytet Warszawski – Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia (1997-1998)
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna Białystok – Studia Podyplomowe Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw (1999-2000)

doświadczenie

 • pierwsze doświadczenia zawodowe w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fasty” w służbach handlowych, ostatnio jako kierownik działu marketingu (1986-1991)
 • przez 2 miesiące kierownik Rejonowego Biura Pracy w Ełku (1991)
 • w latach 1991-1998 wicedyrektor i dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ełku (po przekształceniu jednostki w podmiot mający osobowość prawną – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej)
 • od 1999r. skarbnik Powiatu Ełckiego
 • współautor jednej z pierwszych w Polsce „okrężnej komercjalizacji” jednostki ochrony zdrowia w Ełku
 • członek i przewodniczący Rady Nadzorczej „Pro-Medica” sp. z o.o. w Ełku w okresie sierpień 2000-listopad 2001
 • od 2001 r. współpraca z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku
 • przeprowadzone audyty wykorzystania środków z Unii Europejskiej

publikacje

 • Restrukturyzacja podstawowej opieki zdrowotnej na przykładzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku, Służba Zdrowia Nr 75-76 z dnia 17-21 września 1998 r.
 • Zapłacimy wszyscy, Służba Zdrowia Nr 83-84 z dnia 21-25 października 1999 r.
 • „Być albo nie być” reformy, Gazeta Ubezpieczeniowa Nr 39-40 z 27 października – 9 listopada 1999 r.
 • Niedokończona reforma. Dochody a zadania samorządów. Wspólnota Nr 52-53 z dnia 23-30 grudnia 2000 r.
 • Zarząd powiatu zmienia budżet, Gazeta Samorządu i Administracji Nr 12 z dnia 4-17 czerwca 2001 r.
 • Samorządy jako organy założycielskie SPZOZ. Ustawowa pułapka, Gazeta Samorządu i Administracji Nr 15/16 z dnia 16 lipca – 12 sierpnia 2001 r.
 • Proteza prowizorki. Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Rzeczpospolita Nr 273 z dnia 22 listopada 2001 r.
 • Okrężna komercjalizacja. Od ełckiego SPZOZ do „Pro-Medica”, Służba zdrowia Nr 9-10 z dnia 31 stycznia – 4 lutego 2002 r.
 • Dylematy restrukturyzacji, Służba Zdrowia Nr 19-22 z dnia 7-18 marca 2002 r.
 • Centralne bariery rozwoju, Publikator (miesięcznik Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli) Nr 9/2002
 • Szkolnictwo a finanse, Publikator Nr 9/2002
 • Trzeba zmienić system fiskalny. Nieuchronność reformy, Gazeta Samorządu i Administracji Nr 9 z dnia 21 kwietnia – 4 maja 2003 r.
 • Ryzyko szacunkowe. Głos w dyskusji o systemie ochrony zdrowia, Gazeta Olsztyńska magazyn reporter Nr 87 z dnia 13 sierpnia 2004 r.

Comments

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany by napisać komentarz.