Godzina „W”

by
Godzina „W”

Jutro będą miały miejsce obchody 68. wybuchu Powstania Warszawskiego, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. Tradycyjnie o godz. 17 („W”), wraz z całą Polską oddajemy hołd Powstańcom Warszawskim – gdzie dla uczczenia pamięci będzie można usłyszeć syreny alarmowe. O tej samej godzinie odbędzie się również m.in. uroczystość Oddania Hołdu Powstańcom przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Wspomnienia 

Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej.

Myśl o uczestnikach Powstania Warszawskiego jest okazją do refleksji, jak wielka zmiana zaszła za jednego życia tych, którzy musieli dramatycznie walczyć, także w Powstaniu Warszawskim, ale którzy – choć po długich latach – doczekali stabilizacji w naprawdę wolnej Polsce.

Otwierają się miasta i powiaty – ruch bezwizowy

by
Otwierają się miasta i powiaty – ruch bezwizowy

Od dziś mieszkańcy przygranicznych terenów z Kaliningradem mogą poruszać się bez wiz. Wchodzi w życie umowa polsko-rosyjska o małym ruchu granicznym. Zgodnie z nią mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego mogą bez wiz odwiedzać przygraniczną strefę Polski, a Polacy z tego rejonu jeździć do bałtyckiej enklawy. Umowa przynosi Rosji korzyści polityczne, nam – także ekonomiczne.

Mieszkańcy granicy powiatów województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego będą mogli zwracać się do konsumentów Rosji w Gdańsku i Warszawie oraz rosyjskich centrów wizowych w Gdańsku, Olsztynie i Warszawie o specjalne zezwolenia dające im prawo do odwiedzania bez wiz prawie całego obwodu kaliningradzkiego.

Starania m.in. o utworzyć centrum wizowego podjęli posłowie z Warmii i Mazur. To rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze dla osób ubiegających się o wizę – mówi poseł Andrzej Orzechowski. Dotychczas mieszkańcy warmińsko-mazurskiego, by otrzymać wizę zezwalającą na wjazd do Rosji musieli jeździć do konsulatu Federacji Rosyjskiej w Gdańsku. Pośrednictwem w załatwianiu wiz zajmowało się też kilka prywatnych firm turystycznych, które za załatwienie dokumentów pobierały prowizję.

Z dobrodziejstw umowy o małym ruchu granicznym skorzystają mieszkańcy Elbląga, Gdańska, Gdyni, Olsztyna, Sopotu. Powiatów pomorskich: puckiego, gdańskiego, nowodworskiego i malborskiego. A także warmińsko-mazurskich: elbląskiego, braniewskiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, gołdapskiego i oleckiego.

Te same miasta i powiaty otwierają się również dla wszystkich mieszkańców nadbałtyckiej enklawy. Rosyjskim posiadaczom zezwoleń nie wolno wyjeżdżać poza tę wyznaczoną strefę.

Za wystawienie wydawanego na dwa lata dokumentu konsulaty pobierają 20 euro, a pośrednicy wizowi – dodatkowe 10 euro prowizji. Z opłat konsularnych zwolnieni są obywatele poniżej 16. i powyżej 65. roku życia oraz inwalidzi i osoby towarzyszące im w podróży.

Zezwolenia dają podróżnym sporą swobodę. Ich posiadacze mogą jednorazowo przebywać u sąsiadów do 30 dni, a w ciągu każdego półrocza – w sumie 90.

Liczymy na turystów

Polska uzyskując zgodę UE na podpisanie z Rosją umowy o małym ruchu granicznym wystąpiła w roli, skutecznego pośrednika między Moskwą a Brukselą.

Napływ gości z zagranicy rodzi nadzieje na ożywienie gospodarki nękanej bezrobociem i biedą północno-wschodniej Polski.

Z zezwoleniami przyjadą do nas przede wszystkim średniozamożni kaliningradczycy, którzy zarabiają ok. 20 tys. rubli (2 tys. zł). Ich kuszą tanie ceny m.in. art. spożywczych, usług kosmetycznych i medycznych. Tak więc dla mieszkańców obwodu kaliningradzkiego  przyjazd do Polski na zakupy, bądź usługi może wydać się bardzo atrakcyjny.

Trzeba trochę poczekać 

Pierwszych posiadaczy zezwoleń można się spodziewać na drogowych przejściach granicznych w Gołdapi, Bezledach, Grzechotkach i Gronowie oraz na kolejowym w Braniewie za kilka tygodni, kiedy konsulaty zaczną im już wydawać te dokumenty.

Sejm otwarty dla wszystkich: zapraszamy do zwiedzania indywidualnego

by
Sejm otwarty dla wszystkich: zapraszamy do zwiedzania indywidualnego

Wakacje to czas odpoczynku, ale też poznawania nowych miejsc. Dlaczego nie wykorzystać letnich miesięcy na zwiedzenie Sejmu? Przypominamy, że przez cały rok w dniach, kiedy izba nie obraduje, każdy może przyjść i zobaczyć gdzie pracują posłowie, tworząc prawo i podejmując decyzje ważne dla państwa. Nie trzeba organizować się w grupy, ani przesyłać zgłoszenia z wyprzedzeniem. Wystarczy pojawić się ok. godz. 11.45 w Dziale Przepustek w budynku „H” przy ul. Wiejskiej, aby po okazaniu dokumentu ze zdjęciem otrzymać jednorazową kartę wstępu. O godz. 12.00 przewodnik Wszechnicy Sejmowej zabiera chętnych w „podróż” po gmachu na Wiejskiej.

W trakcie wizyty można obejrzeć m.in. Salę Posiedzeń Sejmu z galerii dla publiczności. W tym miejscu zwiedzający mają również okazję wysłuchać krótkiego wykładu dotyczącego historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Trasa zwiedzania obejmuje także hall główny, gdzie znajdują się tablice upamiętniające posłów II Rzeczypospolitej – ofiary II wojny światowej oraz parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Do obejrzenia jest też makieta kompleksu budynków sejmowych i gablota z laskami marszałkowskimi. Można również zobaczyć inne miejsca w Sejmie znane z mediów, takie jak Sala Kolumnowa i korytarz marszałkowski.

Zachęcamy do indywidualnego zwiedzania Sejmu w następujących dniach „nieposiedzeniowych” w czasie wakacji: 17-20 lipca, 23 lipca, 30 lipca – 3 sierpnia, 6-10 sierpnia, 13-17 sierpnia (z wyjątkiem 15 sierpnia), 20-24 sierpnia oraz 27-28 sierpnia. Dodatkowe informacje dotyczące zasad indywidualnego zwiedzania Sejmu znajdują się pod adresem: http://edukacja.sejm.gov.pl/aktualnosci/122-zwiedzanie-sejmu-przez-osoby-indywidualne.html.

Jednocześnie aktualne pozostają zasady rezerwacji zwiedzania dla grup zorganizowanych. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://edukacja.sejm.gov.pl/zwiedzanie-sejmu/.

W okolice Sejmu można dostać się wszystkimi autobusami zatrzymującymi się przy Placu Trzech Krzyży, skąd do kompleksu budynków sejmowych jest zaledwie kilka minut spacerem. Bezpośrednio pod budynek parlamentu dojeżdżają autobusy linii 107 i 159 (przystanki „Wiejska 01” i „Wiejska 02” na ul. Górnośląskiej).

Mieszkańców Ełku czeka wytchnienie

by
Mieszkańców Ełku czeka wytchnienie

Od dziś trwa kontrola odbiorcza jednej z największych inwestycji w regionie. Obwodnica Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i nr 65 czeka na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W przyszłym tygodniu  wybudowana droga powinna zostać oddana do użytku. Jeszcze w te wakacje mieszkańcy, jak i turyści w pełni będą mogli korzystać z obwodnicy Ełku.

Obwodnica Ełku jest drogą klasy GP, zlokalizowaną po stronie północnej Ełku. Całkowita długość obwodnicy w ramach III i IV Etapu wynosi 4,8 km. Początek obwodnicy znajduje się w obrębie istniejącej DK 16 ok. 300 m przed mostem pomiędzy jeziorami Ełk i Sunowo, natomiast koniec dowiązuje się do II etapu obwodnicy Ełku w odległości 600 m za istniejącym skrzyżowaniem z ul. Kolonia. Etap III obwodnicy przebiega po północnej stronie miasta Ełk, w pobliżu Osiedla  Bajkowego zabudowanego domami jednorodzinnymi, następnie przecina ul. Kajki i wzdłuż istniejących ogródków działkowych prowadzi do ul. Kolonia. Trasa IV etapu obwodnicy miasta Ełk na początku odcinka na długości 900 przebiega wzdłuż dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 16, po czym przecinając ul.11 Listopada kieruje się nowym śladem na północ.

Mimo kilku opóźnień obwodnica została zbudowana w dosyć szybkim tempie i stała się niezbędną alternatywą dla ulic Wojska Polskiego, Kilińskiego, Sikorskiego, Suwalskiej i Łukasiewicza. To wytchnienie dla modernizowanej właśnie ulicy Wojska Polskiego, gdzie od października po głównie uczęszczanym odcinku będziemy mogli poruszać się czterema pasami jezdni.

– Doczekaliśmy się czasów kiedy rzeczywiście z dnia na dzień widać rozwój inwestycji tu na Mazurach, szczególnie w Ełku. Przygotowania do tej inwestycji, konsultacje i rozmowy były żmudne i niełatwe. Zmieniały się pomysły i warianty, a czas gonił. Stanęły na wysokości zadania i olsztyński oddział GDDKiA, i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (gospodarz środków UE), i wykonawca. Ale to dopiero początek realizacji naszych potrzeb – powiedział Poseł  RP Andrzej Orzechowski.

Obwodnica to fragment modernizowanej drogi krajowej numer 16 i 65. W przyszłości droga ta będzie uzupełnieniem trasy Via Baltica – korytarza komunikacyjnego dla Mazur, której budowa powinna rozpocząć się za kilka lat – dodał Andrzej Orzechowski.

Całkowity koszt budowy inwestycji rządowej „Obwodnica Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i nr 65” to 129 515 668,90  milionów złotych, z czego Unia Europejska daje nam blisko 113 640 077,00 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

fot. Marcin Matysiewicz

Stan realizacji najważniejszych zadań z exposé premiera Donalda Tuska

by
wygłoszonego w Sejmie 18 listopada 2011 r.
FINANSE PUBLICZNE
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz innych ustaw (przed rozpatrzeniem przez KRM). Zaproponowane rozwiązania umożliwiają m.in. ograniczenie przyrostu długu i deficytu jednostek samorządu terytorialnego oraz stworzą warunki dla wprowadzenia reguły fiskalnej dla całego sektora finansów publicznych.

SYSTEM EMERYTALNY

 • Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.). Ustawa dotyczy reformy systemu emerytalnego i zawiera rozwiązania zapewniające zarówno bezpieczeństwo tego systemu (zmiany demograficzne), jak i bezpieczeństwo finansów publicznych (ograniczenie narastania długu publicznego). Od 2013 r. ma być stopniowo zrównywany i podwyższany wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn – docelowo będziemy pracować do 67. roku życia.
 • Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (obowiązuje od 1 marca 2012 r.). Nowe zasady waloryzacji emerytur i rent pomogą zmniejszyć różnice w wysokości tych świadczeń. Chodzi o waloryzację kwotową, która jest korzystna dla uboższych emerytów i rencistów.
 • Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.). Zgodnie z intencją rządu, nowy model zabezpieczenia emerytalnego dla służb mundurowych zakłada wydłużenie okresu pracy niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych oraz określenie wieku uprawniającego do świadczenia emerytalnego.

SYSTEM PODATKOWY

 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (rozwiązania uszczelniające pobór tzw. „podatku Belki” obowiązuje od 31 marca 2012 r.). Ustawa okołobudżetowa zawiera rozwiązania uniemożliwiające omijanie podatku od dochodów kapitałowych przy lokatach bankowych. Chodzi o tzw. dzienne lokaty przy „podatku Belki”.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (trwają prace w Sejmie). Przewidziano: – likwidację ulgi na Internet; – zmiany w stosowaniu odpisu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów przez twórców (taki odpis będzie możliwy przy przychodach w wysokości 85 tys. zł rocznie); – zmiany w ulgach na dzieci, m.in. w celu wsparcia rodzin posiadających troje i więcej dzieci.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (trwają prace w Sejmie). Zaproponowane zmiany służą realizacji zasady sprawiedliwości i solidarności społecznej. Ograniczona zostanie liczba osób uprawnionych do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wprowadzone zostanie kryterium dochodowe – 1922 zł na osobę w rodzinie, warunkujące prawo do „becikowego”. Kwota 1922 zł ma stanowić odzwierciedlenie progu podatkowego – 85 tys. zł – w przypadku rodziny 3-osobowej.
 • Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku rolnym (trwa przygotowanie projektu). Zakłada się objęcie podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej. Proponowane rozwiązania to m.in.: modyfikacja podatku rolnego wynikająca z wprowadzenia podatku dochodowego; zniesienie ceny żyta jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego i wprowadzenie stawki kwotowej, waloryzowanej każdego roku wskaźnikiem inflacji; ograniczenie zwolnień i ulg w związku z objęciem dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

 • Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (weszła w życie 1 lutego 2012 r.) Składka rentowa po stronie pracodawcy została podwyższona o 2 punkty procentowe. Takie rozwiązanie poprawi sytuację sektora finansów publicznych, ograniczając narastanie długu publicznego.
 • Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (weszła w życie 1 lutego 2012 r.). Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzona została składka zdrowotna dla rolników. Zasady jej opłacania są następujące: – za rolników posiadających mniej niż 6 ha – składkę pokrywa budżet państwa; – rolnicy posiadający gospodarstwa od 6 do 15 ha – zapłacą składkę w wysokości 18 zł; – rolnicy mający gospodarstwa powyżej 15 ha – zapłacą składkę w wysokości 36 zł.

BOGACTWA NATURALNE

 • Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin (weszła w życie 18 kwietnia 2012 r.). Zgodnie z zapowiedzią premiera, nowe przepisy mają zapewnić państwu udział w zyskach wynikających z eksploatacji niektórych surowców naturalnych należących do państwa (podatek od miedzi i srebra).
 • Założenia do projektu ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów (trwa przygotowanie projektu). Nowe przepisy mają zapewnić państwu odpowiedni udział w rencie surowcowej. Dotyczy to korzyści wynikających z eksploatacji gazu łupkowego.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Założenia do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (projekt w uzgodnieniach międzyresortowych). Zaproponowane rozwiązania kontynuują działania ograniczające obciążenia administracyjne i obowiązki informacyjne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmniejszają koszty wykonywania tej działalności ponoszone przez przedsiębiorców.
 • Założenia do projektu ustawy – Prawo budowlane, po zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (projekt w uzgodnieniach międzyresortowych). W dokumencie będą uwzględnione miedzy innymi rozwiązania, które usprawnią przebieg procesu budowlanego.

SĄDOWNICTWO

 • Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (założenia przyjęte przez RM 9 maja, projekt ustawy na podstawie założeń w uzgodnieniach i konsultacjach). Zmiany mają skrócić postępowanie sądowe o jedną trzecią. Chodzi m.in. o: prawo oskarżonego do uczestniczenia w rozprawie (do tej pory był to jego obowiązek); dopuszczenie do wykonywania czynności w postępowaniu karnym referendarzy sądowych; ograniczenie możliwości zwrotu sprawy do prokuratury; wprowadzenie nowego rodzaju zabezpieczenia majątkowego (zabezpieczenie środków finansowych na karcie płatniczej).
 • Założenia do ustawy o prokuraturze (założenia przyjęte przez RM 19 czerwca, projekt ustawy na podstawie założeń w uzgodnieniach i konsultacjach). Przepisy będą dotyczyć kontroli parlamentarnej nad prokuraturą, włączenia prokuratury w realizację polityki karnej rządu, zwiększenia uprawnień Prokuratora Generalnego oraz uregulowania kwestii prokuratorów w stanie spoczynku.
 • Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeks karny skarbowy (planowane przyjęcie przez rząd założeń IV kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Przygotowane zmiany mają związek z zapowiedzianym przez premiera przyspieszeniem postępowań sądowych o jedną trzecią. Dopuszczenie referendarzy sądowych do wykonywania czynności procesowych (w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia) powinno skrócić i usprawnić postępowania.
 • Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (projekt w uzgodnieniach międzyresortowych). Wprowadzenie elektronicznego protokołu rozprawy w sprawach o wykroczenia (w postaci elektronicznego zapisu dźwięku).
 • Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (założenia przyjęte przez RM 10 lipca). Założono ułatwienia dla obywateli m.in. przez ustawowe zagwarantowanie powszechnego, bezpłatnego dostępu do przeglądania księgi wieczystej za pośrednictwem Internetu i elektroniczne uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych.
 • Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (planowane przyjęcie przez rząd III kwartał 2012 r.). Proponuje się rozszerzenie dostępu do tzw. zawodów regulowanych (wymagających określonych kwalifikacji przewidzianych w przepisach prawa).
 • Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (przyjęte przez RM 19 czerwca). Zaproponowano skrócenie terminów nadawania NIP w stosunku do osób prawnych podlegających rejestracji w KRS oraz zmniejszenie dla pracodawców obowiązków zgłoszeniowych do PIS i PIP.
 • Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o statystyce publicznej oraz ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (planowane przyjęcie przez rząd założeń – III kwartał 2012 r.). Zmiany mają usprawnić procedurę rejestracji przedsiębiorców w KRS.

POZOSTAŁE

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (projekt przed przyjęciem przez RM). Zaproponowano wprowadzenie do polskiego prawa instytucji tzw. opłaty ostrożnościowej, jako sposobu pozyskiwania dodatkowych, pozabudżetowych środków na finansowanie działań nakierowanych na utrzymanie stabilności sektora bankowego. Oznacza to, że niektóre instytucje finansowe będą zobowiązane do wpłacania opłaty ostrożnościowej do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Środki te będą ewidencjonowane na specjalnym funduszu – Funduszu Stabilizacyjnym. Opłata byłaby wnoszona dwa razy w roku. Wysokość opłaty będzie corocznie określać Rada BFG.
 • Pakiet projektów ustaw dotyczących e-administracji: założenia do projektu ustawy o wykonywaniu zadań publicznych drogą elektroniczną, założenia do projektu ustawy o otwarciu zasobów publicznych, (trwa przygotowanie projektów). Przygotowywane w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projekty aktów prawnych będą realizować zapowiedzianą przez premiera ideę usprawniania pracy administracji przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych, przyczyniając się do bardziej powszechnego korzystania przez obywateli z różnego rodzaju zasobów, w tym zasobów edukacyjnych, kulturowych i naukowych.
 • Ustawa o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (obowiązuje od 30 kwietnia 2012 r.). Ustawa przewidziała likwidację 13 delegatur terenowych ministra Skarbu Państwa.
 • Założenia do projektu o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej (trwa przygotowanie projektu) Likwidacji ulegną urzędy obsługujące organy rządowej administracji zespolonej w województwie. Obsługę tych organów będą prowadziły urzędy wojewódzkie – centra usług wspólnych.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt przed skierowaniem na KRM). Przewiduje się likwidację wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego i przekazanie ich zadań do delegatur terenowych Inspekcji Transportu Drogowego.
 • Propozycja reformy zasad nabywania uprawnień do emerytur (trwa przygotowanie projektu). Chodzi o zmiany w systemie emerytur górniczych. Przywileje będą przysługiwać wyłącznie pracującym bezpośrednio przy wydobyciu.
 • Wydanie rozporządzeń umożliwiających wypłatę żołnierzom i policjantom 300 zł podwyżki (wejście w życie – 1 lipca 2012 r.).
 • Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (trwa przygotowanie założeń).

Uroczyste otwarcie pomostu rekreacyjnego we wsi Dąbrowskie

by
Uroczyste otwarcie pomostu rekreacyjnego we wsi Dąbrowskie

W uroczystości wzięli udział m.in. Senator Marek Konopka, wójt wsi Prostki Bożena Bagan, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Włodzimierz Szelążek, Dyrektor Biura Posła Andrzeja Orzechowskiego – Adam Arciszewski, radni, sołtys oraz społeczność miejscowości Dąbrowskie i okolic.

Wspólnymi siłami mieszkańców oraz Stowarzyszenia „Lepsze Jutro”, zagospodarowano teren przy przyległym jeziorze wsi Dąbrowskie.

Na budowę pomostu rekreacyjnego nad jez. Dąbrowskim pozyskano środki  w wysokości 20 000 zł w   ramach projektu napisanego przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” oraz dofinansowaniu ze Starostwa Powiatowego w Ełku. Pomost wykonany został na metalowej konstrukcji w kształcie litery L wraz z zejściem bezpośrednim do wody.

Po oficjalnym otwarciu i przemówieniach został pobłogosławiony most przez księży z okolicznej parafii. Wszyscy zgromadzeni podkreślali, że w końcu powstało urokliwe miejsce spotkań mieszkańców i przejeżdżających przez miejscowość turystów.

Dodatkowym atutem tego miejsca jest usytułowane obok plaży pole biwakowe, gdzie w przyszłości mogą odbywać się różne festyny i uroczystości, bądź też turnieje sportowe na świeżym powietrzu. Mieszkańcy postarali się też o zadaszoną wiatę z ławkami i stolikami tak, aby można było schronić się przed deszczem lub integracyjnie spędzić czas.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu się lokalnej społeczności, sposorów i Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” Pani Prezes Danuty Sikory w powstanie tego miejsca, od teraz wszyscy mogą korzystać z pełni uroków lata i zażywać kąpieli słonecznych.

Zobacz zdjęcia w GALERII

Zakończył się drugi dzień 18. posiedzenia Sejmu

by
Zakończył się drugi dzień 18. posiedzenia Sejmu

Podczas drugiego dnia obrad plenarnych 18. posiedzenia Sejmu posłowie m.in. przeprowadzili pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz rozpatrzyli senackie poprawki do nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Izba wysłuchała także informacji bieżącej w sprawie budowy terminalu gazu skroplonego LNG w kontekście upadłości wykonawcy robót budowlanych.

Posłowie przyjęli Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2011. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie w 2011 r. GIODO przeprowadził łącznie 199 kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ich ochronie. W większości skontrolowanych podmiotów stwierdzono nieprawidłowości o charakterze organizacyjnym lub technicznym w procesie przetwarzania danych osobowych. W tych przypadkach GIODO wydał decyzje nakazujące usunięcie uchybień oraz umarzające postępowanie w zakresie nieprawidłowości, które usunięto w toku postępowania. W 2011 r. zakończyły się też trwające ponad dwa lata konsultacje nad strategią poprawy skuteczności unijnych przepisów dotyczących ochrony danych, opracowaną przez Komisję Europejską. Dokument wpłynął do Sejmu 28 maja br. Został rozpatrzony przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka 12 czerwca br. Komisja wnosiła o przyjęcie dokumentu.

Następnie Sejm zajął się pierwszym czytaniem rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego. Projekt ma na celu wykonanie prawa UE i wdrożenie przepisów: decyzji ramowej Rady 2009/948/WSiSW w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów oraz decyzji ramowej Rady 2009/829/WSiSW w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania. Przyjęcie w polskim prawie rozwiązań zawartych w tych decyzjach usprawni działania organów procesowych oraz będzie korzystne dla polskich obywateli objętych postępowaniem karnym. Pierwsza z decyzji pozwoli uniknąć sytuacji, gdy w dwóch (lub więcej) państwach UE równolegle prowadzone są postępowania karne przeciwko tej samej osobie o ten sam czyn, a w konsekwencji wydane zostają wyroki skazujące za to samo. Każde z państw członkowskich UE będzie mogło – po dokonaniu uzgodnień z innym państwem – przekazać do dalszego prowadzenia wszczęte postępowanie karne, a tym samym zakończyć to, które samo prowadziło. Nowe przepisy będą również korzystne dla organów procesowych, bo dadzą możliwość podjęcia – w drodze konsultacji – trafniejszej decyzji co do tego, w którym państwie członkowskim UE postępowanie karne powinno się toczyć. Druga decyzja umożliwi przekazanie nadzoru nad wolnościowymi środkami zapobiegawczymi do państwa stałego pobytu oskarżonego w przypadku sprawców mniej poważnych czynów, w celu zagwarantowania sprawnego toku postępowania karnego. Nowe rozwiązania pozwolą zapobiec nadużywaniu kosztownego dla budżetu i „inwazyjnego” dla obywateli środka, jakim jest tymczasowe aresztowanie, tylko z uwagi na obywatelstwo podejrzanego (oskarżonego). Projekt wpłynął do Sejmu 15 czerwca 2012 r. 20 czerwca 2012 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W trakcie obrad posłowie skierowali projekt do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Izba przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest wzmocnienie uprawnień inspektorów pracy w zakresie egzekwowania przepisów prawa pracy dotyczących zawierania umów o pracę. Zgodnie z projektem inspektorzy pracy będą mogli nakazać pracodawcy zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca spełnia w rzeczywistości warunki zatrudnienia pracowniczego w myśl przepisów Kodeksu pracy. Aktualnie przepisy te można wyegzekwować jedynie decyzją sądu. Inspektor będzie mógł również nakazać pracodawcy potwierdzenie pracownikowi na piśmie ustaleń dotyczących umowy o pracę w zakresie stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków, jeśli pracodawca nie zrobił tego wcześniej. Pracodawca będzie mógł odwołać się do sądu pracy od decyzji inspektorów. Projekt wpłynął do Sejmu 7 maja br. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. 26 czerwca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W związku ze zgłoszeniem wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w bloku głosowań ostatniego dnia posiedzenia.

Przedmiotem prac Sejmu drugiego dnia 18. posiedzenia było też drugie czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku, sporządzonej w Warszawie 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji 22 marca 2012 r. Protokół został przygotowany w oparciu o Modelową Konwencję OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Polska dąży do usunięcia zapisów dotyczących „odliczeń podatków fikcyjnych” (tzw. tax sparing) z bazy traktatowej. Wynegocjowała już nowe podobne umowy m.in. z Czechami, Finlandią, Norwegią, Niemcami, Szwecją oraz Wielką Brytanią. Odliczenie podatku fikcyjnego (tzw. tax sparing) to zachęta podatkowa do wzajemnych inwestycji w krajach-stronach umów. Protokół aktualizuje listę podatków objętych umową – z podatków polskich usunięty zostaje podatek rolny, strona cypryjska usuwa podatek od nieruchomości oraz aktualizuje nazwy dwóch innych podatków: daniny specjalnej na obronę Republiki oraz podatku od zysków ze sprzedaży majątku. Protokół zmienia też przepisy umowy dotyczące opodatkowania dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych. Protokół wprowadza klauzulę „beneficial owner”, której przeznaczeniem jest ograniczenie korzyści wynikających z umowy do osób mających zamieszkanie w drugim umawiającym się państwie. Ponadto w odniesieniu do podatku od odsetek i dywidend protokół zakłada obniżenie stawki podatku z 10 proc. do 5 proc. Zmieniony zostanie też przepis dotyczący wynagrodzeń z tytułu zasiadania w zarządach i radach nadzorczych spółek. Dochody te byłyby opodatkowane w państwie, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania. Projekt wpłynął do Sejmu 4 czerwca br. Pierwsze czytanie miało miejsce 27 czerwca br. w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje nie wniosły poprawek do projektu. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania w ostatnim dniu posiedzenia.

Posłowie rozpatrzyli senackie poprawki do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa dostosowuje obowiązujące przepisy do zmieniających się potrzeb nadzoru epidemiologicznego i wymogów zwalczania chorób zakaźnych. Umożliwia Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmowanie działań przeciwepidemiologicznych, które zablokują szerzenie się zakażeń. Nowe rozwiązania regulują kwestie prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w przypadku osób narażonych na biologiczne czynniki chorobotwórcze, co będzie miało szczególne znaczenie np. w przypadku zatruć i zakażeń pokarmowych, a także chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, takich jak: wirusowe gorączki krwotoczne, wąglik, grypa ptaków, SARS. Ustawa m.in. definiuje podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych uzyskanych w celu sprawowania nadzoru epidemiologicznego, określa zasady wymiany danych o zachorowaniach między różnymi inspekcjami oraz doprecyzowuje kwestię stosowania przymusu bezpośredniego w czasie interwencji medycznej. Sejm uchwalił ustawę 15 czerwca br. 6 lipca br. Senat rozpatrzył ustawę i uchwalił do niej dwie poprawki. W pierwszej poprawce proponuje się wykreślenie z ustawy definicji instytutu badawczego. W poprawce drugiej Senat wprowadza zmiany redakcyjne. Posłowie zdecydują o nich w jutrzejszym bloku głosowań.

Izba rozpatrzyła również stanowisko Senatu do nowelizacji ustawy Kodeks postępowania karnego. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2011 r. Nowelizacja zmienia zasady orzekania o kosztach procesu w przypadku umorzenia postępowania karnego prowadzonego z oskarżenia publicznego. Zgodnie z nowelizacją, w razie umorzenia postępowania, w wyjątkowych przypadkach takich jak śmierć oskarżonego, sąd może orzec, że koszty procesu w całości lub w części poniesie Skarb Państwa. Sejm uchwalił ustawę 15 czerwca br. Senat zajął stanowisko w jej sprawie na posiedzeniu 6 lipca br. i zaproponował jedną poprawkę o charakterze redakcyjnym. Izba zagłosuje w tej sprawie ostatniego dnia posiedzenia.

Posłowie zadawali też pytania przedstawicielom rządu. Poselskie pytania w sprawach bieżących dotyczyły m.in.: obniżenia środków na Fundusz Pracy, podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz pomocy osobom dotkniętym w ostatnich tygodniach skutkami gwałtownych zjawisk atmosferycznych – nawałnic, gradobić i lokalnych podtopień, w tym rolnikom, którzy utracili plony, a ich gospodarstwa nie były ubezpieczone. Posłowie pytali również o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 lutego 2012 r. dotyczący art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz o system jednolitej ochrony patentowej oraz Jednolity Sąd Patentowy.

W trakcie obrad posłowie wysłuchali również informacji bieżącej w sprawie budowy terminalu gazu skroplonego LNG w kontekście upadłości wykonawcy robót budowlanych. Informację przedstawił minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski.

Zakończył się pierwszy dzień 18. posiedzenia Sejmu

by
Zakończył się pierwszy dzień 18. posiedzenia Sejmu

Obrady rozpoczęły się uczczeniem przez Sejm minutą ciszy pamięci ofiar pomordowanych latem 1943 r. na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Na początku obrad ślubowanie poselskie złożyła posłanka Elżbieta Achinger, która zasiadła w ławach poselskich w związku z wygaśnięciem mandatu posła Aleksandra Grada.

W pierwszym punkcie porządku dziennego Sejm rozpatrzył w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności. Celem proponowanych zmian jest dostosowanie tych ustaw do regulacji wynikających z ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim. Zgodnie z proponowaną zmianą w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych obowiązek przekazywania do gminy danych o nabyciu lub utracie obywatelstwa polskiego spoczywać będzie nie tylko na wojewodzie, ale dodatkowo na ministrze właściwym do spraw wewnętrznych. Zmiana proponowana w ustawie o ewidencji ludności uprawnia, oprócz wojewody, także ministra właściwego do spraw wewnętrznych do dokonywania zmian w rejestrze PESEL, zgodnie z kompetencjami przyznanymi w ustawie o obywatelstwie polskim. Projekt wpłynął do Sejmu 8 czerwca br. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 27 czerwca br. Komisja zaproponowała przyjęcie projektu wraz z poprawkami, które zmieniają m.in. tytuł ustawy (ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i innych ustaw) oraz w ustawie o dokumentach paszportowych wprowadzają dodatkowy przepis o tym, że paszport traci ważność z dniem utraty obywatelstwa polskiego. Sprawozdanie przedstawił poseł Marek Wójcik. Do trzeciego czytania projektu ustawy Sejm przystąpi w bloku głosowań.

W drugim czytaniu posłowie zajęli się również rządowym projektem ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki 215 i 526). Rada Ministrów proponuje, by minister administracji i cyfryzacji przejął zagadnienia dotyczące przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych. Problematyka ta byłaby przeniesiona z działu „sprawy wewnętrzne” do działu „administracja publiczna”. Ponadto do zadań resortu administracji i cyfryzacji należałoby m.in. udzielanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz wydanie rozporządzenia w sprawie ich przeprowadzania. Kolejnym z zadań jest nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego wraz z kompetencją wydania odpowiednich aktów wykonawczych. Minister administracji i cyfryzacji zyskałby także upoważnienie do wydania aktu wykonawczego w sprawie centralnego repozytorium, które zawiera informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego, przeznaczone do ponownego wykorzystania. Projekt doprecyzowuje też dział „informatyzacja” poprzez dodanie do niego nowych zadań – m.in. przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie. Projekt wpłynął do Sejmu 23 lutego br. Pierwsze czytanie odbyło się 16 marca br. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Komisja przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdanie przedstawił poseł Waldy Dzikowski. W czasie dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie projektu. Zostanie on rozpatrzony w bloku głosowań.

W trakcie obrad posłowie rozpatrzyli w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk 375 i 527), którego  celem jest integracja polityk przestrzennej i miejskiej z polityką rozwoju. Zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym na poziomie krajowym i regionalnym (wojewódzkim) oraz polityka miejska zostaną przeniesione z działu „budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa” do działu „rozwój regionalny”. Zmiana rozszerza kompetencje ministra rozwoju regionalnego, czyniąc go odpowiedzialnym za budowanie zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem. Projekt wpłynął do Sejmu 24 kwietnia br. Pierwsze czytanie odbyło się 23 maja br. na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Na etapie prac w komisji zmieniona została nazwa działu z „budownictwo, lokalne planowanie przestrzenne i mieszkalnictwo” na „budownictwo, lokalne planowanie przestrzenne i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”. Komisja zmieniła również zasadniczy termin wejścia w życie ustawy z 30 dni od ogłoszenia na 1 stycznia 2013 r. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Waldy Dzikowski. W związku ze zgłoszonymi podczas drugiego czytania poprawkami Sejm skierował projekt ponownie do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu przedstawienia sprawozdania dodatkowego.

Izba rozpatrzyła w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy – Prawo łowieckie. Projekt dotyczy nadania właściwej interpretacji przepisom wdrażającym dyrektywy: ptasią z 2009 r. (w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) i siedliskową z 1992 r. (w sprawie ochrony siedlisk  przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Proponowane regulacje wykonują dwa orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Projekt usprawnia procedury wydawania decyzji dotyczących odstępstw od zakazów w stosunku do gatunków chronionych. Ze względu na poważne szkody wyrządzane przez niektóre gatunki zwierząt (np. kormorana czarnego) proponuje się zniesienie uzyskiwania indywidualnych zezwoleń na odstępstwo od zakazów ochrony gatunkowej. Odstępstwo byłoby wydawane na 5 lat, w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Projekt ustanawia m.in. system monitorowania przypadkowego chwytania lub zabijania gatunków zwierząt objętych ścisłą ochroną oraz wydry (w polskim prawie objęta jest ochroną częściową). Projekt wpłynął do Sejmu 18 maja 2012 r. Pierwsze czytanie odbyło się 13 czerwca br. na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Na etapie prac komisyjnych wniesiono kilkanaście poprawek o charakterze doprecyzowującym. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Tomasz Kulesza. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania dodatkowego.

W drugim czytaniu Izba zajęła się też senackim projektem nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu ustawy jest dostosowanie prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2011 r. o niezgodności z Konstytucją RP przepisów dekretu z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniach sądowych. Zdaniem wnioskodawcy proponowane zmiany mają na celu ujednolicenie zasad zwrotu kosztów sądowych osobom uczestniczącym w postępowaniach sądowych (m.in. świadkom, biegłym, tłumaczom, specjalistom). Zgodnie z projektowanymi zmianami osoby te będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca postępowania np. własnym samochodem, a nie tylko najtańszym środkiem transportu. Projekt przewiduje też, że w związku ze stawiennictwem, osobom tym będzie przysługiwał zwrot kosztów noclegu, utrzymania oraz utraconego zarobku lub dochodu. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 15 marca br. Pierwsze czytanie odbyło się 12 kwietnia br. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Komisja wnosi o przyjęcie projektu ustawy z poprawkami głównie o charakterze porządkującym oraz poprawką nadającą nowe brzmienie art. 9 pkt 3 ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiana ta dotyczy nowego sposobu określania przez Ministra Sprawiedliwości wynagrodzenia i zwrotu wydatków ponoszonych przez kuratorów z uwzględnieniem m.in. nakładu pracy oraz rodzaju sprawy. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Jerzy Kozdroń. Do trzeciego czytania projektu ustawy Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Janosikowe weto oraz dalsze kroki prawa jazdy w Ełku

by
Janosikowe weto oraz dalsze kroki prawa jazdy w Ełku

Poseł Andrzej Orzechowski poinformował media o propozycjach zmian janosikowego, które są niekorzystne m.in. dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz o dalszych krokach na drodze do możliwości zdawania prawa jazdy w Ełku.

Janosikowe weto

System nakazuje województwom Polski o wyższych przychodach przekazywanie części swoich dochodów na rzecz tych biedniejszych. Kilka miesięcy temu stowarzyszenia „STOP janosikowe” złożyło na ręce marszałka sejmu projekt ustawy obywatelskiej, który zakłada obniżenie janosikowego.

Zdaniem posła Orzechowskiego nowy system jest korzystny, ale tylko dla gmin, a powiaty i województwa nadal obciąża. Wyliczono, że samorządy powiatowe i wojewódzkie z Warmii i Mazur stracą na janosikowym rocznie 23 miliony złotych. – Dla tych jednostek powinno się opracować podobne rozwiązania, jak w gminach – uważa poseł Orzechowski.

Podkomisja wykonała benedyktyńską robotę i – jeśli chodzi o gminy – to należy przyklasnąć tym rozwiązaniom. Jednocześnie, biorąc w obronę powiaty i województwa, złożyłem wniosek o zwrócenie projektu do podkomisji, aby opracować dla tych jednostek podobne rozwiązania, jak w gminach.

Powiatami i województwami, które otrzymają mniej środków (w efekcie dopłacą do budżetu) są m.in.: lubelskie – 19 mln zł, kujawsko-pomorskie – 17 mln zł, podkarpackie – 17 mln zł, podlaskie – 15 mln zł, zachodniopomorskie – 10 mln zł i śląskie – 15 mln zł. Podałem kwoty zaokrąglone – wyliczał poseł.

Dodał, że jeśli spojrzymy na dochody podatkowe samorządów wojewódzkich, to na przykład mazowieckie w 2012 r. miało 1 mld 900 mln zł, a woj. warmińsko-mazurskie – 90 mln zł.

– Czy to naprawdę ma być tak, że zabierze się biednemu warmińsko-mazurskiemu 11 mln zł po to, żeby te środki zostały w bogatszym mazowieckim – pytał poseł, uzasadniając swój wniosek.

Podkomisja powołana przez Komisje Finansów i Komisję Samorządu Terytorialnego do prac nad janosikowym powróci w najbliższy wtorek.

Prawo jazdy w Ełku

Do uruchomienia  „filii ośrodka egzaminacyjnego” potrzeba spełnienia kilku warunków. Po pierwsze możliwości prawnej (nowelizacja ustawy), po drugie decyzji sejmiku województwa w-m i olsztyńskiego WORD-u (ośrodek jest jednostką organizacyjną samorządu województwa i to one faktycznie podejmują decyzje o rozszerzeniu działalności i otwieraniu filii) oraz możliwości technicznych (odpowiedni plac z wyposażeniem).

W obecnej kadencji nie ustaję w działaniach na rzecz zmiany prawa, tak by umożliwić zdawanie egzaminu w takich miastach, jak Ełk – mówi poseł Orzechowski. Zamierzam przygotować nowy, trochę inny, dalej idący projekt ustawy. Uchwalenie nowego prawa i tym razem nie będzie łatwe, ale po raz kolejny podejmuję się budowania ponadpartyjnej koalicji na rzecz proobywatelskich zmian.

Zmiana prawa to nie wszystko

Potrzebna jest także wola zmian na szczeblu województwa samorządowego i WORD-u. To przede wszystkim sejmik województwa i ośrodek egzaminacyjny musi być przekonany do uruchomienia egzaminowania w Ełku.

Zobacz zdjęcia w GALERII

Ełk. Konferencja prasowa z udziałem Posła Andrzeja Orzechowskiego (9.07.2012)

Materiał prasowy:

 

 

IV Międzynarodowa Konferncja Naukowa w Ełku

by
IV Międzynarodowa Konferncja Naukowa w Ełku

W miniony wtorek odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku.

Tematami przewodnimi spotkania była m.in. rozmowa o:

 • zachowaniu folkloru i kultury ludowej w Starych Juchach
 • narodzinach kultury w powojennym Ełku
 • drodze do odrodzenia polskiej oświaty i kultury na Białorusi
 • trudnych czasach dla polskiej kultury w Domach Polskich na Białorusi

W konferencji uczestniczył również Poseł RP Andrzej Orzechowski.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
stat4u